• Thông dụng

  Động từ

  To huddle, to concentrate, to gather
  chụm chân nhảy
  to gather one's feet for a jump
  mấy cái đầu cùng chụm vào nhau
  their heads huddled together
  đạn bắn rất chụm
  the fire was concentrated
  To feed (firewood) to fire
  chụm thêm một thanh củi
  to feed another piece of firewood
  chụm lửa
  to light a fire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X