• Thông dụng

  Động từ

  To fire, to shoot, to let off
  bắn tên
  to shoot (let off) an arrow
  bắn súng
  to fire a gun
  bắn máy bay
  to shoot at airplanes
  đại bác bắn dồn dập
  the artillery fire was without letup
  bị xử bắn
  to be condemned to be shot, to be sentenced to death by firing squad
  To pry up
  dùng đòn xeo bắn cột
  to pry up a pillar with a lever
  bắn hòn đá tảng
  to pry up a slab of stone
  To shoot out
  thóc cối xay bắn ra tung toé
  paddy was shot out in all directions from the mill
  ngã bắn người ra
  to shoot out on one's back
  giật bắn người
  to be startled out of one's skin, to jump out of one's skin
  To splash
  bùn bắn lên quần áo
  mud splashed over his clothes
  To transfer, to carry over
  bắn nợ
  to transfer a debt
  bắn khoản ấy sang dự chi tháng sau
  to carry over that amount to next month's spending estimates
  To send, to send out (through an intermediary)
  không biết từ đâu bắn ra cái tin đó
  that piece of news was sent out from nobody knows where
  bắn tin cho nhau
  to send news to one another through an intermediary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X