• Thông dụng

  Danh từ

  Cell (of party)
  thư chi bộ
  a cell secretary
  chi bộ Đảng hợp tác
  a cooperative Party cell
  National branch (of an international party)
  Đảng cộng sản Đông Dương chi bộ của Quốc tế cộng sản
  The Indo-Chinese Communist Party was a national branch of the Communist International

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X