• Thông dụng

  Swanky and shining
  hàng hoá bày trong tủ kính choáng lộn dưới ánh sáng đèn ông
  the goods displayed in the shop window looked swanky and shining in the neon light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X