• Thông dụng

  Danh từ

  Như chuồn chuồn
  phận mỏng cánh chuồn
  a precarious lot

  Động từ

  To make oneself scarce, to hop it
  chuồn cửa sau
  to hop it through the back door
  To move stealthily
  bọn buôn lậu chuồn hàng đi
  the smugglers stealthily moved off their goods

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X