• Thông dụng

  Agglutinate.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  agglutinant
  agglutinate
  agglutination
  agglutinative
  bind
  binding
  chất dính kết
  binding material
  khả năng dính kết của vôi
  lime binding capacity
  lực dính kết
  binding power
  than dính kết
  binding coal
  vật liệu dính kết
  binding material
  caking
  than dính kết
  caking coal
  than không dính kết
  non-caking coal
  caking coal
  than không dính kết
  non-caking coal
  cherry coal
  clammy
  close-burning coal
  cohesion
  diện tích dính kết
  area of cohesion
  sự dính kết
  cohesion strength
  cohesive
  không dính kết
  non-cohesive
  năng lượng dính kết
  cohesive energy
  đất dính kết
  cohesive soil
  đất không dính kết rời rạc
  non cohesive soil
  đất không dính kết tơi
  non cohesive soil
  đất không dính kết xốp
  non cohesive soil
  hitched
  sintering coal

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  agglutinate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X