• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  submarine
  mỏ dưới biển
  submarine mine
  động đất dưới biển
  submarine earthquake
  đường cáp ngầm dưới biển
  submarine line
  đường hầm dưới biển
  submarine tunnel
  đường ống dưới biển
  submarine pipeline
  undersea
  châu thổ dưới biển
  undersea delta
  thiết bị lặn dưới biển
  undersea device
  đường ống dưới biển
  undersea pipeline

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X