• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bright meter
  light meter

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để phát hiện đo tia ánh sáng trắng tới hay độ [[rọi. ]]

  Giải thích EN: A device that detects and measures incident white light or illumination.

  luminance meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X