• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric measuring instrument
  electrical measuring instrument
  integrating galvanometer

  Giải thích VN: một dụng cụ tương tự dụng cụ đo điện d' Arsonval, nhưng khả năng đo được sử thay đổi của dòng điện xảy ra nhiều thời [[điểm. ]]

  Giải thích EN: An instrument that is similar to the d'Arsonval galvanometer, but which is able to measure changes in flux occurring over several minutes of time in addition to the integral of current over time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X