• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wind-tunnel instrumentation

  Giải thích VN: Các thiết bị đo , điện, hay quang được dùng trong thử nghiệm ống [[gió. ]]

  Giải thích EN: Any mechanical, electrical, or optical measuring devices used in connection with wind-tunnel tests.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X