• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  catcher
  dụng cụ lấy mẫu dầu
  oil sample-catcher
  dụng cụ lấy mẫu lỏng
  fluid sample-catcher
  dụng cụ lấy mẫu sườn
  side wall sample-catcher
  dụng cụ lấy mẫu sườn
  wall sample-catcher
  dụng cụ lấy mẫu vách
  side wall sample-catcher
  gage
  sampler
  dụng cụ lấy mẫu nước
  water sampler
  sampling device
  sampling instrument
  sampling tool

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dump
  sample berry enamel-lined
  sampler
  trier
  dụng cụ lấy mẫu bột
  flour trier
  dụng cụ lấy mẫu giăm bông
  ham trier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X