• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shell capacity

  Giải thích VN: Lượng chất lỏng một chiếc xe bồn thể chứa [[được. ]]

  Giải thích EN: The amount of liquid that a tank car or truck shell can hold.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X