• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Plastic Wood

  Giải thích VN: Tên thương mại cho một hợp chất được sử dụng để ráp, nối hoặc gắn các sản phẩm bằng [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: The trade name for a compound that is used to patch and fill woodwork.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X