• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bentwood

  Giải thích VN: thanh gỗ được uốn cong do hơi nóng, sau đó được làm nguội sấy [[khô. ]]

  Giải thích EN: 1. wood that is brought to a curved shape by bending it with moist heat, then set by cooling and drying.wood that is brought to a curved shape by bending it with moist heat, then set by cooling and drying.2. furniture made with such wood.furniture made with such wood.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  forming edge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X