• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tape
  bộ ghi băng từ
  magnetic tape recorder
  mâm ghi băng từ
  magnetic tape recorder
  mâm ghi băng từ
  recording tape deck
  mâm ghi băng từ
  tape deck
  máy ghi băng từ
  magnetic tape recorder
  máy ghi băng từ
  magnetic tape unit
  máy ghi băng từ
  tape deck
  máy ghi băng từ không hết
  endless loop tape recorder
  máy đọc ghi băng từ
  magnetic tape unit
  thiết bị ghi băng từ
  magnetic tape recorder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X