• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed price
  hợp đồng giá cố định
  fixed price contract

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  certain price
  fixed price
  giá cố định lưng chừng
  half-fixed price
  hợp đồng giá cố định
  fixed price contract
  sự bảo đảm giá cố định
  guarantee of fixed price
  thầu cung cấp cơm giá cố định
  contract to supply meal at a fixed price
  non revisable price
  set price
  standing price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X