• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  breading strength

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  break point
  breaking point
  breaking strength
  giới hạn bền uốn
  cross-breaking strength
  failure limit
  point of failure
  strength
  giới hạn bền cắt
  shearing strength
  giới hạn bền cắt
  ultimate shearing strength
  giới hạn bền cực đại (lực cao nhất)
  ultimate strength
  giới hạn bền kéo
  rupture strength
  giới hạn bền kéo
  strength of extension
  giới hạn bền kéo
  tensile strength
  giới hạn bền kéo
  ultimate tensile strength
  giới hạn bền lâu dài (khi thử kéo lâu)
  rupture strength
  giới hạn bền nén
  crushing strength
  giới hạn bền nén
  ultimate compressive strength
  giới hạn bền trên
  upper strength limit
  giới hạn bền trượt
  shearing strength
  giới hạn bền uốn
  cross-breaking strength
  giới hạn bền uốn
  flexural strength
  giới hạn bền uốn
  ultimate bending strength
  giới hạn bền uốn ngang
  transverse strength
  giới hạn bền xoắn
  torsional strength
  giới hạn bền xoắn
  twisting strength
  giới hạn bền đứt
  ultimate tensile strength
  twisting resistance
  ultimate breaking strength
  ultimate resistance
  ultimate strength

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X