• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  order
  cung ứng hàng đặt
  fill an order
  giao một phần (hàng đặt mua)
  part order
  giấy báo hàng đặt giao trễ
  back order memo
  hàng đặt chưa giao
  outstanding order
  hàng đặt làm
  article made to order
  hàng đặt làm
  goods made to order
  hàng đặt mua
  goods on order

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X