• Thông dụng

  Danh từ
  Administration

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  administrative

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  administration
  chi phí hành chánh
  administration expenses
  phòng hành chánh
  administration department
  sự khiếu lại hành chánh
  administration appeal
  sự thẩm tra quản hành chánh
  administration audit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X