• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vapor
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturated water vapor pressure
  buồng tắm hơi nước
  vapor bath
  hệ số thấm hơi nước
  vapor permeability coefficient
  nút đậy hơi nước
  vapor lock

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  vaporous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X