• Thông dụng

  Moreover.
  Anh ấy người biết điều hơn nữa lại hay giúp đỡ người khác
  He is a reasonable man, moreover he often likes to do others a good turn.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  further

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  furthermore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X