• Thông dụng

  Venerated souls(of one's parents...),treasured memory.
  Cầu nguyện cho hương hồn người chín suối
  To pray for the venerated suols of those departed.
  Dâng hoa viếng hương hồn ai
  To offer flowers to someone's treasured memory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X