• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorption of heat
  endothermic
  heat absorption
  bộ hấp thụ nhiệt
  heat absorption unit
  giàn hấp thụ nhiệt
  heat absorption unit
  hệ số hấp thụ nhiệt
  coefficient of heat absorption
  tổ [[[dàn]]] hấp thụ nhiệt
  heat absorption unit
  heat-absorbing
  bề mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face
  bề mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing surface
  bộ lọc hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing filter
  công suất hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing power
  khả năng hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing capacity
  kính hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing glass
  mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face
  mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing surface
  mặt [[[bề]] mặt] hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face [surface]
  năng suất hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing capacity
  thermal absorption

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X