• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  general-purpose simulation system

  Giải thích VN: Một hệ thống ban đầu được phát triển để phỏng luồng thông tin trong một hệ máy tính, ngày nay được dùng để phỏng nhiều hệ thống dòng chảy khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A system originally developed to simulate the flow of information in a computer system, now used to simulate a variety of actual flow systems.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X