• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  on-off system

  Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển đơn giản trong đó thiết bị đang được điều khiển hoặc tắt hoặc mở, với các sắp xếp trung gian hay vận [[hành. ]]

  Giải thích EN: A simple control system in which the device being controlled is either full on or full off, with no intermediate settings or operations.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X