• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  defrosting system
  hệ (thống) phá băng bán tự động
  semiautomatic defrosting system
  hệ (thống) phá băng bằng chu trình đảo chiều
  reverse cycle defrosting system
  hệ thống phá băng (xả đá) bằng chu trình đảo chiều
  reverse cycle defrosting system
  hệ thống phá băng tự động
  automatic defrosting system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X