• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  active system

  Giải thích VN: Bất kỳ một rada hoặc hệ radio nào cũng được trang bị để chuyển đổi, cũng như nhận các tín [[hiệu. ]]

  Giải thích EN: Any radar or radio system equipped to transmit as well as receive signals.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X