• Thông dụng

  Make one's way in life, achieve a high position in society.
  Bố mẹ con cái hiển đạt cũng được thơm lây
  The parents shared the good name of their children who had achieved high positions in society.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X