• Thông dụng

  Tính từ
  fragrant, sweet-smelling
  Danh từ
  pineapple

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  aromatic
  hidrocacbon thơm
  aromatic hydrocarbon
  rượu thơm, rượu mạch vòng
  aromatic alcohol

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flavour
  hương thơm nhân tạo
  artificial flavour
  hương thơm nhân tạo
  synthetic flavour
  sự tách chất thơm bay hơi
  volatile flavour recovery
  tính thấm các chất thơm
  flavour permeability
  vị thơm tự nhiên
  natural flavour
  fragrance
  fragrant
  thuốc thơm
  fragrant tobacco
  savoury

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X