• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  high efficiency
  pin hiệu suất cao
  high efficiency cell
  động hiệu suất cao
  high efficiency motor
  high performance
  ắcqui hiệu suất cao
  high-performance battery
  giao diện song song hiệu suất cao
  HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao-HIPPI
  HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)
  high-efficiency
  pin hiệu suất cao
  high efficiency cell
  động hiệu suất cao
  high efficiency motor
  high-performance
  ắcqui hiệu suất cao
  high-performance battery
  giao diện song song hiệu suất cao
  HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao-HIPPI
  HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X