• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  common channel
  báo hiệu kênh chung
  common channel signaling
  báo hiệu kênh chung
  Common Channel Signalling (CCS)
  báo hiệu kênh chung nội hạt liên tổng đài
  Local Common Channel Interoffice Signalling (LCCIS)
  báo hiệu kênh chung trong suốt
  Transparent Common Channel Signalling (TCCS)
  báo hiệu liên tổng đài kênh chung
  Common Channel Interoffice Signalling (CCIS)
  các hệ thống báo hiệu kênh chung
  Common Channel Signalling Systems (CCSS)
  Hệ thống báo hiệu số 7 / Báo hiệu kênh chung
  Signalling System 7/Common Channel Signalling (SS7/CCS)
  mạng báo hiệu kênh chung
  Common Channel Signalling Network (CCSN)
  mạng tín hiệu kênh chung
  common channel signalling network
  sự báo hiệu kênh chung
  common channel signaling
  sự nhiễu kênh chung
  common channel interference
  tín hiệu kênh chung
  common channel signalling
  điều khiển mạng báo hiệu kênh chung
  Common Channel Signalling Network Control (CCNC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X