• Thông dụng

  (sinh học) Antigen.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  antigen
  kháng nguyên dị sinh, kháng nguyên dị loại
  heterogenetic antigen
  kháng nguyên nhóm máu
  blood group antigen
  kháng nguyên O
  O antigen
  kháng nguyên phấn lụa
  pollen antigen
  kháng nguyên thông thường
  common antigen
  kháng nguyên tim
  beef heart antigen
  kháng nguyên úc
  australia antigen
  kháng nguyên đơn sinh, kháng nguyên đơn loại
  isophile antigen
  phản ứng kháng nguyên - kháng thể
  antigen-antibody reaction
  đơn vị kháng nguyên
  antigen unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X