• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accidental air
  choke damp
  poison gas

  Giải thích VN: Bất loại nào trong số khí độc như photgen hoặc clo, đặc biệt những khí sử dụng trong chiến tranh hóa [[học. ]]

  Giải thích EN: Any of various toxic gases, such as phosgene or chlorine, especially those used in chemical warfare.

  poisonous gas
  toxic gas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X