• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  excess air

  Giải thích VN: Lượng khí về mặt thuyết không cần thiết để ôxi hóa hoàn toàn trong trình [[cháy. ]]

  Giải thích EN: The amount of air that is theoretically not needed in a combustion process for total oxidation.

  residual gas
  residue gas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X