• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  masonry
  khối xây đá chẻ
  aslar masonry
  khối xây đá chẻ
  dressed masonry
  khối xây đá cuội
  cobblestone masonry
  khối xây đá hộc (không thành hàng)
  random masonry
  khối xây đá hộc dưới nước
  submerged rubble-stone masonry
  khối xây đá khô
  loose masonry
  khối xây đá mặt thô
  rustic masonry
  khối xây đá nhỏ
  small-piece masonry
  đập bằng khối xây đá hộc
  rubble masonry dam
  stone masonry
  khối xây đá hộc dưới nước
  submerged rubble-stone masonry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X