• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clutch
  hộp khớp li hợp
  clutch casing
  hộp khớp li hợp
  clutch drum
  hộp khớp li hợp
  clutch housing
  khớp li hợp côn
  cone clutch
  khớp li hợp ma sát côn
  cone friction clutch
  khớp li hợp ma sát từ
  magnetic friction clutch
  khớp li hợp từ
  magnetic clutch
  khớp li hợp điện từ
  electromagnetic clutch
  xo khớp li hợp
  clutch spring
  lớp đệm khớp li hợp
  clutch lining
  sự nhả khớp li hợp
  clutch throwout
  sự tách khớp li hợp
  clutch throwout
  tang khớp li hợp
  clutch casing
  tang khớp li hợp
  clutch drum
  tang khớp li hợp
  clutch housing
  clutch coupling
  coupling joint
  disconnectable clutch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X