• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  transitional fit

  Giải thích VN: Một khớp với các dung sai khác nhau phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể về dung sai trên một trục hay ống [[lỗ. ]]

  Giải thích EN: A fit with varying clearances contingent upon specific tolerance requirements on a shaft or sleeve and hole.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  reducing cross

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X