• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  butane dehydrogenation

  Giải thích VN: Loại bỏ hai hay 4 nguyên tử hydro từ butan để tạo ra khí [[butan. ]]

  Giải thích EN: The removal of two or four hydrogen atoms from butane to yield butene or butadiene.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X