• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hydrogen
  bình chứa hydro lỏng
  hydrogen reserve vessel
  bình chứa hydro lỏng
  liquid hydrogen container
  bình Dewar chứa hydro lỏng
  hydrogen Dewar
  bình Dewar hydro
  hydrogen Dewar
  giống hydro
  hydrogen-like
  hệ thống hydro lỏng
  liquid hydrogen plant
  hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefaction
  hydro lỏng
  liquid hydrogen
  kiểu hydro
  hydrogen-like
  làm mát bằng hydro
  hydrogen cooled
  máy lạnh hydro
  hydrogen refrigerator
  máy đo hydro
  hydrogen meter
  sự hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefaction
  thiết bị hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefier
  điện cực hydro
  hydrogen electrode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X