• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clearance height
  ground clearance

  Giải thích VN: khoảng cách thấp nhất tính từ điểm gầm xe tới mặt [[đất. ]]

  cảm biến khoảng sáng gầm xe
  ground clearance sensor
  ride height
  road clearance

  Giải thích VN: khoảng cách thấp nhất tính từ điểm gầm xe tới mặt [[đất. ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X