• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capsule

  Giải thích VN: Một khoang nhỏ, kín dùng để bảo vệ các khí cụ đo kiểm nhạy [[cảm. ]]

  Giải thích EN: A small sealed compartment used to protect sensitive instrumentation..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X