• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chase
  die
  form
  khuôn in trong
  inside form
  forme
  plate
  khuôn in chụp
  collotype plate
  khuôn in nhạy sáng
  light-sensitive plate
  khuôn in quấn quanh trục
  wrapround plate
  khuôn in đúc nổi
  stereotype plate
  quá hình khuôn in ướt
  wet-plate process
  print format
  printing form
  printing forme
  printing plate
  type form
  type forme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X