• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cornerload test

  Giải thích VN: Một mẫu kiểm tra dùng để xác định xem sự phân tải ảnh hưởng tới việc hiển thị khả năng cân bằng theo phân [[tích. ]]

  Giải thích EN: A test that establishes whether the load distribution has influenced the display on an analytical balance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X