• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  annealing furnace
  annealing oven

  Giải thích VN: Một nung sử dụng để tôi các vật liệu như kim loại hay thủy [[tinh. ]]

  Giải thích EN: A furnace used to anneal materials such as metal and glass. Also, annealing furnace.

  hardening furnace
  quench furnace
  tempering furnace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X