• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air knife

  Giải thích VN: Một chế sử dụng một luồng không khí mạnh để làm bong lớp lót thừa từ lớp giấy lót mới phủ [[lên. ]]

  Giải thích EN: A mechanism that uses a thin, powerful jet of air to remove surplus coating from newly coated paper..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X