• Thông dụng

  Danh từ.
  traffic; circulation.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bit stream
  circulate
  circulation
  không gian lưu thông
  circulation area
  không gian lưu thông
  circulation space
  sự lưu thông hàng hóa
  goods circulation
  đường lưu thông
  circulation road
  current
  vốn lưu thông
  Capital, Current
  vốn lưu thông
  current capital
  flow
  biểu đồ lưu thông
  flow diagram
  luồng (lưu thông) giữa hai đơn vị vật
  PU-PU flow
  lưu thông dữ liệu
  data flow
  lưu thông khiển
  control flow
  lưu thông tiền mặt
  cash flow
  flowchart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X