• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collared hole

  Giải thích VN: Một chỗ lõm nhỏ để giữ một mũi khoan tại chỗ khi bắt đầu quá trình [[khoan. ]]

  Giải thích EN: A small indentation that keeps a drill bit in place through the beginning of the drilling process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X