• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barricade
  barrier
  pin quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  barrier-layer rectification
  tế bào lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  tranzito lớp chắn
  surface barrier transistor
  tranzito lớp chắn
  surface-barrier transistor
  điện rung lớp chặn
  barrier capacitance
  barrier layer
  pin quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  barrier-layer rectification
  tế bào lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  stop
  barrier
  pin quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  barrier-layer rectification
  tế bào lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  tranzito lớp chắn
  surface barrier transistor
  tranzito lớp chắn
  surface-barrier transistor
  điện rung lớp chặn
  barrier capacitance
  barrier layer
  pin quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  sự chỉnh lưu lớp chặn
  barrier-layer rectification
  tế bào lớp chặn
  barrier-layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  barrier layer cell
  blocking layer
  tế bào quang điện lớp chặn
  blocking layer cell
  photovoltaic current

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X