• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tack coat

  Giải thích VN: Một lớp nhựa đường, bitum hay nhũ tương làm tăng sự kết nối của hai lớp [[átphan. ]]

  Giải thích EN: A thin coat of road tar, bitumen or emulsion that enhances the bonding of two layers of asphalt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X