• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batardeau
  cross-arm
  flat arch
  flattened arch
  header
  lintel
  khối tường lanhtô
  wall lintel block
  lanhtô bằng thép
  steel lintel
  lanhtô tông
  concrete lintel
  lanhtô cửa
  door lintel
  lanhtô cửa sổ
  window lintel
  lanhtô dầm cửa
  lintel (lintol)
  lanhtô gạch
  brick lintel
  lanhtô gạch hình nêm
  wedge-shaped brick lintel
  lanhtô gạch xây một hàng
  brick lintel
  lanhtô vòm
  arch lintel
  lanhtô vòm
  vaulted lintel
  lanhtô đá
  stone lintel
  lanhtô đúc sẵn
  loose lintel
  tấm lanhtô
  lintel panel
  plat-band
  square-headed
  squinch
  straight arch
  lanhtô gạch cốt thép
  reinforced-brick straight arch
  window undeveloped

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X